ALV

Woensdag 8 oktober 2019 om 19.45 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.

Hier worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken, maar ook wordt een blik geworpen op de toekomst.

Uiteraard blijft onze financiële situatie niet achterwege.

Alle bijlage en agenda voor de ALV vinden jullie hier: https://forwodians.nl/alv-2019/