Bestuur

Het bestuur van Forwodians bestaat uit de volgende vrijwilligers;

Bestuurslid Taken
Jelle van Werkhoven Interim voorzitter Technische Commissie

Wedstrijd Commissie

Website Commissie

Lotte van der Hulst Secretaris Commissie van Beroep – Vertrouwens- Contact Persoon

Kleding Commissie

Peter Dofferhoff Penningmeester Bar Commissie

Sponsor Commissie

Ilja van der Bij   Technische Commissie

Activiteiten Commissie

Opleidings Commissie

Milan Smit   Online en Offline media

Vrienden van Forwodians

Annet van der Putten   Project Sporthal

Heeft u vragen voor het bestuur? Neem dan contact met ons op!