• Commissies

  Zonder onze vrijwilligers kan onze vereniging niet draaien. Om dit in goede banen te leiden, zijn er de volgende commissies aanwezig bij Forwodians.

 • Referee commissie

  De Referee Commissie (RC) bestaat uit de volgend leden;

  Jos Nouwens
  Bert Koot
  Teun Blokland

  De RC zorgt er voor dat Forwodians goede scheidsrechters opleid en examineert.
  Voordat je slaagt als scheidsrechter hebben de bovenstaande mannen jou 2 oefenwedstrijden laten fluiten. Tijdens deze wedstrijden krijg jij de fijne kneepjes als scheidsrechter geleerd situaties nabesproken.

  Heb vragen over spelsituaties, spelregels of andere vragen? De Referee Commissie beantwoord graag je vragen!
  Stuur ons een mail!

 • Bar commissie

  De Bar Commissie (BC) bestaat uit de volgende vrijwilligers;

  Gerard Edelaar
  Erika

  De BC zorgt dat Forwodians een goed assortiment heeft in de kantine.
  Met evenementen word de BC ingezet om goed voor onze vrijwilligers te zorgen!

  Mist u producten of heeft u tips?
  Neem dan contact op met de BC

 • Activiteiten commissie

  De Activiteiten Commissie organiseert toernooien, clinics, feesten en clubacties voor onze leden.

  Aan het eind van elk seizoen staat er een feest gepland!

   

  De toernooien bij Forwodians zijn altijd een groot succes. Door het grote vereninningsgevoel zijn deze toernooien altijd druk bezocht!
  Voorheen organiseerde de AC ook de Boterkoeken actie, helaas zit hebben we geen capaciteit om dit te blijven organiseren.

   

  De AC is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Lijkt je het leuk om evenementen te organiseren voor onze leden? mail dan naar de AC!

 • Commissie van beroep

  De commissie van beroep bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid.
  Zij mogen geen zitting hebben in het bestuur of enige commissie en moeten de leeftijd van 18 hebben bereikt.
  Bij de behandeling van een geschil, waarbij een lid van de commissie persoonlijk betrokken is, treedt in zijn plaats het plaatsvervangend lid op.

  De commissie van beroep is te bereiken via cvb@forwodians.nl

 • Technische commissie

  De Technische Commissie van basketbalvereniging Forwodians bestaat uit de volgende leden:

  Maaike van der Putten Peanuts, x10, x12 en x14
  Ralph van der Horst x16, x18, x20
  Derk van Werkhoven Senioren
  Jelle van Werkhoven Assisterende rol

  De taken van de technische commissie:

  • Teamindeling. ( samentelling en niveau )
  • Trainers/coaches indelen – in overleg met nieuwe coach.
  • Trainingsschema maken – in overleg met nieuwe coach.
  • Informeren van de coaches, wedstrijdsecretaris en website beheerder van teamindeling en het trainingsschema ( juni ).
  • Informeren van coaches over uitnodigingen van toernooien.
  • Begeleiding van trainers en coaches algemeen en via contactpersonen.
  • Clinics en oefenwedstrijden laten organiseren.
  • Kandidaten aandragen voor trainerscursussen.
  • Bestuur, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters functionaris adviseren.
  • Check of randvoorwaarden ingevuld zijn voor rayonteams en landelijke teams.
   (kwaliteit team, teammotivatie, trainer/coach, scheidsrechters, 500 euro funding).
  • Administratie voortvloeiend uit bovenstaande onderwerpen. (opgave teams en spelers bij de NBB, aanvragen dispensatie, aanvragen dubbellicentie etc.).

  Mocht je vragen of opmerkingen hebben horen wij dit graag. Contact opnemen kan via tc@forwodians.nl of schiet ons gerust aan.

 • Wedstrijd commissie

  De Wedstrijd Commissie (WC) bestaat uit de volgende vrijwilligers;

  Derk van Werkhoven Wedstrijdsecretaris
    Referee planner
    Referee planner
    Referee planner
    Referee planner

  Wedstrijdsecretaris

  De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk om alle wedstrijden in te plannen en/of te verplaatsen.

  Met het volgende e-mailadres is de wedstrijdsecretaris bereikbaar: wedstrijdsecretaris@forwodians.nl

  Bij spoed klik hier.

  Referee planner

  De planners plannen bij elke wedstrijd de scheidsrechters en jury leden in. Wij proberen om iedereen op aansluitende wedstrijden in te delen. In het begin van elk seizoen krijg je de kans om je verhinderingen door te geven. Wij zullen proberen om hier rekening mee te houden. Hou daarom goed de nieuwsbrieven in de gaten!

  Vragen over de indelingen? Neem dan contact op met de TC

 • Vertrouwenspersonen

  De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

  Lennard de Wit Vertrouwenspersoon
  Willem van Egmond Vertrouwenspersoon

   E-mail: mediation@forwodians.nl

  Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en de voorzitter van het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met de voorzitter van het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) kan worden opgeheven.