• Contributie

  De contributie voor een seizoen* bedraagt:

  Team Bedrag Geboren voor
  Peanuts (5-8 jaar) €110,-  
  X10 €200,- 1-1-2012
  X12 €200,- 1-1-2010
  M14 €212,- 1-1-2008
  M16 €224,- 1-1-2006
  M18 €234,- 1-1-2004
  M20 €250,- 1-1-2002
  M22 €262,- 1-1-2000
  Senioren €280,-  
  Recreanten €168,-  
  Extra indien het team uitkomt op 1e klasse afdelingniveau €50,-  
  Kledingvergoeding €15,-  
   
   
 • Opbouw kosten

  * Een seizoen loopt van september tot mei.

  Voor seizoen 2022/2023 zijn de volgende tarieven:

  Spelend lid

  • Speelt wedstrijden, traint één tot meerdere keren per week en wordt ingedeeld voor tafelen/fluiten.
  • €295 per jaar, inclusief tenuebijdrage.

  Wedstrijd spelende recreant

  • Traint bij een wedstrijd spelend team binnen de senioren
  • Traint 1 tot meerdere keren per week
  • Wordt maximaal 3x per jaar ingedeeld om te fluiten/tafelen
  • Mag maximaal 3 wedstrijden mee spelen€127 per jaar (60% van het spelende lid)
  • Bij overschrijding van het aantal toegestane wedstrijden zal er een naheffing worden gerekend op de persoon, van €127 (€295-€168)

  Recreant

  • Traint maximaal 1x per week bij enkel een recreantenteam
  • €168 per jaar
  • Jeugdleden die geen competitie spelen betalen 60% van de contributie. Ook vragen we geen kledingvergoeding.

  Afmelden dient te geschieden voor 1 mei van enig jaar. Afmelding na 1 mei kost in principe de gehele contributie. Uit coulance zullen wij echter, aan het begin van het nieuwe seizoen, een bedrag van € 75,– in rekening brengen van de door de vereniging gemaakte (bonds)kosten.

 • Automatische incasso

  Graag incasseren wij de jaarlijkse contributie middels de mogelijkheid van automatische incasso. Een betaling via een automatische incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Je kunt deze machtiging afgeven door onderstaand formulier volledig in te vullen en op ‘machtiging afgeven’ te klikken. We kunnen daarmee de jaarlijkse contributie automatisch van je rekening laten afschrijven. De jaarlijkse incasso zal plaatsvinden rond eind september.

  Je wordt voorafgaand aan de afboeking door Forwodians geïnformeerd over het bedrag en de opbouw daarvan. Indien je het niet eens bent met een afschrijving, kun je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden door je bank terug laten boeken.
  Voor het opzeggen van de automatische betaling kun je mailen naar de penningmeester. Graag uw naam, rekeningnummer en adres vermelden in de mail.

  Betalingsregeling/-probleem

  Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@forwodians.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden. Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het jeugdsportfonds sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
  Zie http://www.jeugdsportfonds.nl/

 • De laatste wedstrijden worden binnenkort gespeeld, wat betekent dat het seizoen al bijna weer voorbij is. De Technische Commissie is druk aan het puzzelen voor de indeling voor het nieuwe seizoen in september.
  De NBB (Nederlandse Basketball Bond) heft na mei de jaarlijkse contributies. Het is daarom erg belangrijk om goed na te denken wat je na dit seizoen gaat doen. Wil je stoppen met basketball? Geef dit dan voor 1 mei door om kosten te vermijden.
  Je kan je afmelding alleen mailen naar: ledenadministratie@forwodians.nl
  (afmeldingen die op andere mailadressen van forwodians binnenkomen worden niet behandeld)
  Meld je je na 1 mei af? Dan verhalen we de gemaakte kosten op jou, zie op de pagina; afmelden als lid de mogelijke kosten.