• Contributie

  De contributie voor een seizoen* bedraagt:

  Team Geboren voor bedrag
  U8 2016 OF LATER  € 119,00
  U10 2014 + 2015  € 215,00
  U12 2012 + 2013  € 215,00
  U14 2010 + 2011  € 228,00
  U16 2008 + 2009  € 241,00
  U18 2006 + 2007  € 252,00
  U20 2004 + 2005  € 269,00
  U22 2002 + 2003  € 282,00
  SENIOREN 2001 EN EERDER  € 301,00
  RECREANTEN    € 181,00
  Kledingvergoeding    €   15,00
  Extra indien het team uitkomt op 1e klasse afdelingniveau  €   50,00

   

   
 • Opbouw kosten

  * Een seizoen loopt van september tot mei.

  Voor seizoen 2023/2024 zijn de volgende tarieven:

  Spelend lid

  • Speelt wedstrijden, traint één tot meerdere keren per week en wordt ingedeeld voor tafelen/fluiten.
  • €301 per jaar, exclusief tenuebijdrage.

  Wedstrijd spelende recreant

  • Traint bij een wedstrijd spelend team binnen de senioren
  • Traint 1 tot meerdere keren per week
  • Wordt maximaal 3x per jaar ingedeeld om te fluiten/tafelen
  • Mag maximaal 3 wedstrijden mee spelen
  • Contributie bedraagt 60% van een spelende lid
  • Bij overschrijding van het aantal toegestane wedstrijden zal er een naheffing worden gerekend op de persoon.

  Recreant

  • Traint maximaal 1x per week bij enkel een recreantenteam
  • €181 per jaar
  • Jeugdleden die geen competitie spelen betalen 60% van de contributie. Ook vragen we geen kledingvergoeding.

  Afmelden dient te geschieden voor 1 mei van enig jaar. Afmelding na 1 mei kost in principe de gehele contributie. Uit coulance zullen wij echter, aan het begin van het nieuwe seizoen, een bedrag van € 75,– in rekening brengen van de door de vereniging gemaakte (bonds)kosten.

 • Automatische incasso

  Graag incasseren wij de jaarlijkse contributie middels de mogelijkheid van automatische incasso. Een betaling via een automatische incasso kan plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Je kunt deze machtiging afgeven door onderstaand formulier volledig in te vullen en op ‘machtiging afgeven’ te klikken. We kunnen daarmee de jaarlijkse contributie automatisch van je rekening laten afschrijven. De jaarlijkse incasso zal plaatsvinden rond eind september.

  Je wordt voorafgaand aan de afboeking door Forwodians geïnformeerd over het bedrag en de opbouw daarvan. Indien je het niet eens bent met een afschrijving, kun je deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden door je bank terug laten boeken.
  Voor het opzeggen van de automatische betaling kun je mailen naar de penningmeester. Graag uw naam, rekeningnummer en adres vermelden in de mail.

  Betalingsregeling/-probleem

  Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@forwodians.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden. Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het jeugdsportfonds sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
  Zie http://www.jeugdsportfonds.nl/