Inschrijfformulier

Inschrijfformulier basketballvereniging Forwodians
Om alles uit je lidmaatschap te halen vragen we je om de Basketball.NL app te downloaden. In deze app vind je de wedstrijden, jury taken en het laatste nieuws.
Bent u een jeugdspeler (jonger dan 18 jaar) of een seniorspeler (vanaf 18 jaar en ouder)?*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum (seniorlid)*
Geboortedatum (jeugdlid)*
Nationaliteit*
Geslacht*
Mobiel speler*
Mobiel ouder*
Mobiel extra
E-mail speler*
E-mail ouder*
E-mail extra
Ga je competitie spelen? Zo ja, download dan de Basketball.NL app en upload daar je pasfoto.*
Heb je al aan (proef)training meegedaan?*
Ik wil graag een peanutproefabonnement voor €20,00 euro
Heb je een scheidsrechtersdiploma?*

Aanmelden als lid geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap gaat automatisch over naar het volgende seizoen.

Ik wil me inzetten als:
Mijn ouders willen zich inzetten als:
IBANRekeningnummer*
ik ga akkoord met automatische incasso*
Regelmatig worden er foto’s op onze website en/of facebookpagina geplaatst. *

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

Ik verklaar hierbij tevens, als lid van de vereniging, taken met betrekking tot de organisatie van wedstrijden op mij te nemen, bijvoorbeeld fluiten (leden ouder dan 16) en tafelen (leden ouder dan 12) en vervoer (ouders en meerderjarige leden).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): beginselen en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van deze minimaal noodzakelijke en beperkte persoonsgegevens, conform artikel 5 van de AVG, is essentieel voor een ordelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Forwodians en betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG). Verdere verwerking in de vorm van doorgifte van de persoonsgegevens aan de Nederlandse Basketbal Bond is noodzakelijk alsook qua doeleinde verenigbaar om te voldoen aan de reglementaire verplichting van de Nederlandse Basketbal  Bond die op Forwodians basketbalvereniging rust (artikel 6, vierde lid, onder a, van de AVG).

Word Verification:
Datum inschrijving*
Wil je op de hoogte worden gehouden over Forwodians? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!