Inschrijfformulier

 
Beste (aanstaande) leden en ouders van (aanstaande) leden,

Wij zijn een basketballvereniging die sport, plezier en gezelligheid combineert. Deze combinatie blijkt erg wat erg gewild in onze gemeente! Helaas kampen wij in deze tijd met tekorten. Een tekort aan trainers/coaches, een tekort aan overige vrijwilligers en een tekort aan beschikbare zaaluren.

Ondertussen hebben wij wel een groeiend ledenaantal, met name bij de jeugd. Iedereen is bij ons welkom. Daarom kan het gebeuren dat als jij je inschrijft, je nog niet meteen wedstrijden mee kan/mag doen omdat het team te al vol zit. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je wel lekker kan meetrainen. Zo kun je, zodra er een plekje is, ook wedstrijden mee gaan spelen.
Als hier nog vragen over zijn, mag je ze altijd stellen via onze socials en/of bestuursleden (info@forwodians.nl).
 

 

Inschrijfformulier basketballvereniging Forwodians
Om alles uit je lidmaatschap te halen vragen we je om de Basketball.NL app te downloaden. In deze app vind je de wedstrijden, jury taken en het laatste nieuws.Beste (aanstaande) leden en ouders van (aanstaande) leden,Wij zijn een basketballvereniging die sport, plezier en gezelligheid combineert. Deze combinatie blijkt erg wat erg gewild in onze gemeente! Helaas kampen wij in deze tijd met tekorten. Een tekort aan trainers/coaches, een tekort aan overige vrijwilligers en een tekort aan beschikbare zaaluren.Ondertussen hebben wij wel een groeiend ledenaantal, met name bij de jeugd. Iedereen is bij ons welkom. Daarom kan het gebeuren dat als jij je inschrijft, je nog niet meteen wedstrijden mee kan/mag doen omdat het team te al vol zit. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je wel lekker kan meetrainen. Zo kun je, zodra er een plekje is, ook wedstrijden mee gaan spelen.Als hier nog vragen over zijn, mag je ze altijd stellen via onze socials en/of bestuursleden (info@forwodians.nl).
Bent u een jeugdspeler (jonger dan 18 jaar) of een seniorspeler (vanaf 18 jaar en ouder)?*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum (seniorlid)*
Geboortedatum (jeugdlid)*
Nationaliteit*
Geslacht*
Mobiel speler*
Mobiel ouder*
Mobiel extra
E-mail speler*
E-mail ouder*
E-mail extra
Ga je competitie spelen? Zo ja, download dan de Basketball.NL app en upload daar je pasfoto.*
Heb je al aan (proef)training meegedaan?*
Ik wil graag een peanutproefabonnement voor €20,00 euro
Heb je een scheidsrechtersdiploma?*

Aanmelden als lid geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap gaat automatisch over naar het volgende seizoen.

Ook wij hebben een te kort aan vrijwilligers. Daarom vragen we uw hulp bij commissies, activiteiten of andere hand en span diensten. Heeft u een idee hoe u ons kan helpen? Dat horen wij natuurlijk graag, dat kunt u aangeven hieronder bij 0 anders. 

Ik wil me inzetten als:*
Mijn ouders willen zich inzetten als:
IBANRekeningnummer*
ik ga akkoord met automatische incasso*
Regelmatig worden er foto’s op onze website en/of facebookpagina geplaatst. *

Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

Ik verklaar hierbij tevens, als lid van de vereniging, taken met betrekking tot de organisatie van wedstrijden op mij te nemen, bijvoorbeeld fluiten (leden ouder dan 16) en tafelen (leden ouder dan 12) en vervoer (ouders en meerderjarige leden).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): beginselen en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van deze minimaal noodzakelijke en beperkte persoonsgegevens, conform artikel 5 van de AVG, is essentieel voor een ordelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Forwodians en betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder b, van de AVG). Verdere verwerking in de vorm van doorgifte van de persoonsgegevens aan de Nederlandse Basketbal Bond is noodzakelijk alsook qua doeleinde verenigbaar om te voldoen aan de reglementaire verplichting van de Nederlandse Basketbal  Bond die op Forwodians basketbalvereniging rust (artikel 6, vierde lid, onder a, van de AVG).

Datum inschrijving*