• Technische Commissie

  De Technische Commissie van basketbalvereniging Forwodians bestaat uit de volgende leden:

  Alex Kleinhuis, Peanuts, x10, x12 en x14.
  Ralph van der Horst, x16, x18, x20.
  Derk van Werkhoven, dames, heren en recreanten.
  Jelle van Werkhoven, assisterende rol.

  De taken van de technische commissie:

  • Teamindeling. ( samentelling en niveau )
  • Trainers/coaches indelen – in overleg met nieuwe coach.
  • Trainingsschema maken – in overleg met nieuwe coach.
  • Informeren van de coaches, wedstrijdsecretaris en website beheerder van teamindeling en het trainingsschema ( juni ).
  • Informeren van coaches over uitnodigingen van toernooien.
  • Begeleiding van trainers en coaches algemeen en via contactpersonen.
  • Clinics en oefenwedstrijden laten organiseren.
  • Kandidaten aandragen voor trainerscursussen.
  • Bestuur, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters functionaris adviseren.
  • Check of randvoorwaarden ingevuld zijn voor rayonteams en landelijke teams.
   (kwaliteit team, teammotivatie, trainer/coach, scheidsrechters, 500 euro funding).
  • Administratie voortvloeiend uit bovenstaande onderwerpen. (opgave teams en spelers bij de NBB, aanvragen dispensatie, aanvragen dubbellicentie etc.).

  Mocht je vragen of opmerkingen hebben horen wij dit graag. Contact opnemen kan via tc@forwodians.nl of schiet ons gerust aan.